Medyanın fonksiyonu kaldı mı?..

Medya’nın (özellikle de sosyal medyanın) teorik olarak şöyle bir fonksiyonu var aslında: Hükümetin ürettiği yaklaşımları algılayıp ona olumlu/olumsuz reaksiyon göstermek + bunun hükümet üzerinde bir etki yaratması + gelen tepkilere göre yaklaşımlarında / kararlarında revizyonlar yapıp yeniden sunması + yeni ürettiği çözümlere ne tepki geliyor, ona bakması.

Yani bir iletişim döngüsü aslında medya. Sonra da bu döngünün (buna siyasi diyalog da denebilir) devam etmesi, tepkiyi dikkate alarak kendini sürekli iyileştiren bir süreç olması.

Bugünkü medya ise çok farklı bir amaçla kullanılıyor: Bir gündeme hizmet eden, stratejik mesaj verme kaygısı ile halkla temas etme amacından uzaklaşmış, kendi doğrusunu dayatmaya çalışan bir propoganda aracı. Sadece bu durum bile siyasi yapıların halktan ne kadar koptuğunu anlamaya yeterli. Diyaloğun bittiği, herkes kendi doğrusunu dayatmaya çalıştığı, binlerce kanaldan ilerleyen bir iletişimsizlik kaosu yaşıyoruz.

Dinlemeyin bu iletişimsizliği, kızmayın olan bitene ve koruyun kendinizi: Sonu yok bunun. Sizi temsil eden bir yönetim iradesi olmadığını kabullenmenin, bu temsiliyet hakkını geri kazanmanın yollarını arama zamanıdır…

Read more

--- Yalçın Arsan'ın şahsi web sitesi, tüm hakları saklıdır © 2002 - 2024 --- Kurumsal web sitesi Arsan Danışmanlık