Sivil Toplum Hayatın Kendisiymiş Meğer...

Sivil Toplum Hayatın Kendisiymiş Meğer...

Yıllar önce bir arkadaşım söylemişti: “Sosyal sorunların çözümü sivil toplumdadır, devlette değil…” Anlamadım o gün ne kast ettiğini. Yeni yeni anlıyorum bunun ne anlama geldiğini, sivil toplumun ne işe yaradığını.

Bilmezdik, zor yolla öğrendik: Gezi ile beraber canlandı, arkasından oluşan çok boyutlu diyalogla belirginleşti, gözlerimiz açıldıkça netleşti. Çevremize baktıkça gördük, gördükçe üzerinde konuştuk, konuştukça çözdük.

Sivil toplum:

Gizlilik yerine şeffaflık demek. Bir kişinin/olayın/durumun bir ucundan bakınca diğer ucunu görebilmek demek.


“Çoğunluğun dediği olur!..” bakış açısının çözümsüzlüğü ve bölücülüğü yerine, katılımcı bakış açısının alternatifleri, çağdaşlığı, rahatlatıcılığı, kapsayıcılığı demek. Nicelik değil niteliğin önemli olması demek.


İtaat etmek yerine düşünmek, muhakeme etmek, bize verilen aklı kullanmak demek.


“Yaptım oldu! Sonrası beni ilgilendirmez…” demek yerine, yaptıklarından sorumlu olmak demek; başarıyı olduğu kadar hatayı da sahiplenmek, verdiğin kararlardan her yönüyle sorumlu hissetmek demek.


Tek başına olmak yerine, yardımlaşmak, işbirliği yapmak, akıl almak ve uygun noktada akıl vermek demek.


Üretmeden durmak yerine üreterek varolmak demek. Fiziksel ya da düşünsel üretimin eşit ölçüde değerli olması demek.


Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu Hayal etmek ve hayal ettiğini üreterek hayata geçirmek demek.


Bir lider yerine sağduyuyu ve aklı sahiplenmek demek. Liderleri ve onların dikte ettiği doğruları sorgulamak demek. Hak verdiğinize katılmak, hak vermediğinize ise, kim olursa olsun boyun, eğmemek demek.


Ortak akıl demek. Bu ortak akla güvenmek demek. Herşeyin mümkün olacağına dair toplumsal özgüven demek.


Daha da çok şey demek aslında, saymakla bitmez.

Ama ne demek değil derseniz onun yanıtı daha kolay: Sivil toplum öfke, tehdit, zorbalık, yasak koyma, dayatma ve savaş değil.

Neden mi?

Çünkü bu sıfatlar sivil (yani medeni) değil…

Read more

--- Yalçın Arsan'ın şahsi web sitesi, tüm hakları saklıdır © 2002 - 2024 --- Kurumsal web sitesi Arsan Danışmanlık